_____

هوش مصنوعی – هوشمند سازی- اسمارت شاپ

_

_

استفاده هوش مصنوعی در حال افزایش هست. در همین رهستا هوش مصنوعی گوگل می نیرود با دقت 95 درصد زمان مرگ افراد را قبل بینی کند.

_

هوش مصنوعی گوگل قادر به قبل بینی زمان مرگ با دقت 95 درصد هست!

_

گوگل در بسیاری از زمینه های تکنولوژی فعالیت دارد که برای نمونه می نیرو به جستجوی اینترنتی، نقشه های آنلاین و ایمیل اشاره کرد. گوگل دارای 1.17 میلیارد کاربر هست که اطلاعاتی زیادی را از آن ها در اختیار دارد.

_

به تازگی تیم پزشکی گوگل در حوزه مغز و اعصاب موفق به گسترش یک الگوریتم نو هوش مصنوعی شده هست که می نیرود زمان مرگ بیماران بیمارستان را قبل بینی کند.

_

در ماه گذشته مقاله ای در رابطه با هوش مصنوعی گوگل در ژورنال Nature منتشر شد. بر پایه این مقاله الگوریتم قبل بینی زمان مرگ تیم گوگل از اطلاعات بیماران دو بیمارستان گوناگون هستفاده کرده هست.

_

هوش مصنوعی گوگل در زمینه قبل بینی زمان مرگ بیماران در بیمارستان نخست دقتی برابر با 95 درصد داشته و دقت آن در بیمارستان دوم برابر با 93 درصد بوده هست. این اندازه دقت بالاتر از سایر روش های معمول هست.

_

هوش مصنوعی گوگل قادر به قبل بینی زمان مرگ با دقت 95 درصد هست!

_

در یک پرونده پزشکی الگوریتم گسترش یافته توسط گوگل با ارزیابی 175,639 داده از سابقه پزشکی یک بیمار احتمال مرگ وی بر پایه سرطان سینه را 19.9 درصد اعلام کرده بود. بیمارستان در گذشته احتمال مرگ این بیمار را 9.3 درصد قبل بینی کرده بود. این بیمار بعد از دو هفته فوت کرد.

_

گوگل در حال آماده با زیرمجموعه DeepMind در صنعت پزشکی فعالیت دارد. به اعتقاد برخی از محققان این شرکت در زمینه هوش مصنوعی قبلرو هست (نرم افزاری که می نیرود مرگ را قبل بینی کند).

_

در سال 2013 شرکت DeepMind به سابقه پزشکی 1.6 میلیون بیمار NHS از سه بیمارستان گوناگون در انگلستان دسترسی پیدا کرد. در گذشته نامه ای از سوی Dame Fiona Caldicott در فضای مجازی فاش شده بود که دسترسی گوگل به سابقه پزشکی بیماران در انگلیسی را غیرقانونی اعلام می کرد.

________