سیستم کنترل تردد

پیشگیری از وقوع اتفاقات بسیار با ارزش تر از بازبینی یک اتفاق انجام شده می باشد. سیستم کنترل تردد کمک شایانی در زمینه کنترل ورود افراد و مهمان ها به سازمان، شرکت و یا ساختمان شما میکند و احتمال وقوع حوادث را بسیار کاهش می دهد.

گسترش و توسعه سیستم های فناوری اطلاعات در سازمان ها، صنایع و شرکت ها، نیاز به سیستم های هوشمند کنترل افراد، خودروها و پروسه های مختلف را هر روزه جدی تر می سازد. این کنترل ها بر مبنای فناوری شناسایی هوشمند RFID صورت می گیرند.

سیستم های کنترل تردد، می توانند تردد افراد، خودروها و عملکرد دستگاه های صنعتی و موارد مرتبط را کنترل و مدیریت نمایند. کاهش تردد در سطح سازمان، دسترسی محدود افراد به اتاق های مجاز، عدم تردد افراد در ساعت های غیرمجاز و بالا بردن بهره وری و راندمان کار افراد با کنترل محدوده های مکانی و زمانی از جمله فواید استفاده از این سیستم ها می باشد.

نرم افزار مدیریتی کنترلی این سیستم ها، تمامی تنظیمات تردد افراد را انجام داده و تردد آن ها را به صورت هم زمان گزارش می دهد و در دیتابیس خود ذخیره می کند تا در صورت لزوم بتوان گزارشات مورد نیاز را استخراج نمود.

این تجهیزات در فرکانس ها و بردهای متفاوت و همچنین قابلیت های مختلف بردهای کنترلر ارائه می گردد تا بر اساس نیاز مشتری، برترین راهکار ارائه گردد.