دوربین تحت شبکه لامپی مدل KX-08 برند Visonic

در پی اعلام فروش فناوری تشخیص قیافه “آمازون” به پلیس و ارگان‌های مجری قانون، اعتراضات نسبت به این اقدام افزایش یافته هست.

 

به نقل از گیزمگ، در پی اعلام هستفاده دولت بریتانیا از فناوری تشخیص قیافه شرکت “آمازون” ، افراد بسیاری از این شرکت درخوهست کردند از ارائه فناوریهای مشابه به دولت و مجریان قانون در آمریکا خودداری کند.

 

افزایش اعتراضات به فروش فناوری تشخیص قیافه «آمازون» به پلیس

 

این موضوع، اولین بار در ماه مه، توسط “اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا”(ACLU) مطرح شد. این اتحادیه، با انتشار مجموعه‌ای از اسناد و ایمیل‌ها اعلام کرد که شرکت آمازون، نه فقط در حال فروختن فناوری تشخیص قیافه خود به ارگان‌های مجری قانون این کشور هست، بلکه منابع شرکت را برای کمک به هستقرار این سیستم به آنها ارائه می‌دهد.

 

اولین و فقط بیانیه آمازون در مورد این موضوع، جواب مختصری از سوی یکی از سخنگویان این شرکت بود که مضمون آن، بدین قرار هست: امروز، چنانچه فناوری‌های نو مورد هستفاده غیر قانونی قرار گیرند، بر کیفیت زندگی، اثر منفی خواهند داشت زیرا شدنی هست برخی افراد از آن‌ها سوء‌هستفاده کنند.

 

نوترین واکنش نسبت به این موضوع، توسط شعبه سایر اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا در واشنگتن صورت گرفته هست. قرار هست این اتحادیه، تقاضایی با امضای بیش از 150 هزار شهروند، نامه‌ای از سوی تقریبا 70 ارگان متنوع در سراسر کشور و احتمالا نامه‌ای با امضای 17 سهامدار را به شرکت آمازون ارائه دهد. تمام نامه‌ها، از این شرکت تقاضا دارند از فروختن فناوری تشخیص قیافه به دولت و ارگان‌های مجری قانون خودداری کند.

 

“شانکار نارایان” (Shankar Narayan) از اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا در واشنگتن می‌گوید: چنانچه آمازون، این سیستم قوی را در اختیار ارگان‌های دولتی بگذارد، حقوق مهاجران، جوامع رنگین پوست، معترضان و سایر افراد به خطر خواهد افتاد. آمازون باید به صدای جوامع گوش دهد و به جای برپایی یک زیرساخت نظارتی برای دولت، از آزادی شهروندی ملت محافظت کند.

 

جالب‌ترین بخش این اقدام نو، فشار سهامداران آمازون هست. با این که این نامه خاص، موضوعاتی در مورد آزادی‌های شهروندی، حریم شخصی و اعتماد مطرح کرده اما ادعا می‌کند که شدنی هست دشوار قبل آمده، بر بها سهام این شرکت، اثر منفی داشته باشد.

 

سهامداران آمازون در نامه‌ای به “جف بزوس”، مدیرعامل شرکت آمازون نوشتند: تجربه و بررسی‌های اخیر در مورد فیس‌بوک نشان می‌دهد که شدنی هست دشوارات نو و کارایی زیانبار آنها بر جوامع، ارزش شرکت را زیر پرسش ببرد.

 

با وجود مخالفت‌های صورت گرفته در آمریکا و انگلستان، چین در هستفاده از فناوری تشخیص قیافه در بخش‌های دولتی، سبقت گرفته هست.