دسته‌بندی نشده

حوزه‌های کاربرد دوربین مداربسته پلاک خوان

دوربین مداربسته پلاک خوان

دوربین پلاک خوان در چه مواردی کاربرد دارد؟

این دوربین مداربسته، ثبت پلاک وسایل نقلیه را در شرایط زیر میسر می‌کند:

  1. ثبت پلاک وسایل نقلیه را حتی در شرایط چالش برانگیز آب و هوایی، سرعت بالا و همچنین مشکلات مربوط به تداخل نور بالای چراغ ماشین‌ها
  2. ثبت پلاک اتومبیلی که با سرعت بالا از محل دور می‌شوند
  3. ثبت پلاک خودرو حتی در شرایط نامناسب نوری، نور بسیار کم یا هنگام تداخل نور چراغ ماشین‌ها
  4. در پارکینگ‌ها و مجتمع‌ها با شناسایی پلاک خودرو فقط به ساکنین (آن دسته‌ای از ساکنین که قبلا پلاک وسیله‌ی نقلیه‌ی آن‌ها در سیستم نگهبانی ‌ثبت شده است) اجازه ورود می‌دهد. در این مورد دیگر لازم نیست به حافظه نگهبان تکیه کرد و با تغییر نگهبان، اطلاعات ساکنین و مجوزهای ورودی محفوظ می‌ماند.
    ﯾﮏ دوربین حفاظتی ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ که خودرویی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ، در لیست سفید ﻗﺮار دارد و یا خیر و در ﺻﻮرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﻼک اتومبیل ﺑﺎ لیست سفید راﻫﺒﻨﺪ را ﺑﺎز کند. البته بدون نیاز به حضور نگهبان و به صورت کاملا خودکار! در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ورود بازدیدکننده و یا مهمان، که ﭘﻼک ﺧﻮدروى ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻼ در سیستم ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و یا در شرایطی که دوربین ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻼک را ﺑﺨﻮاﻧﺪ، اینترکام کنار درب امکان ﺑﺮﻗﺮاى ﺗﻤﺎس ﺑﺎ مرکز کنترل را ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند. در اﺗﺎق کنترل، اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه دور در ﺻﻮرت نیاز راﻫﺒﻨﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
  5. مورد استفاده در مدیریت ترافیک فرودگاه‌ها، برای اطمینان از این‌که تنها وسایل نقلیه مجاز می‌توانند به خطوط تاکسی و یا خطوط حمل و نقل عمومی راه یابند.
  6. کنترل دسترسی، در مکان‌هایی که درب‌های ورودی تنها برای وسایل نقلیه مجاز باز شده و پلاک همه خودروهای بازدیدکننده به طور خودکار ثبت شوند.
  7. این دوربین‌ها می‌توانند عملکرد هشداری داشته و در هنگام ورود وسیله نقلیه غیر مجاز، هشدارهای لازم را بدهند.
  8. بوسیله دوربین‌های مداربسته پلاک خوان می‌توان پارکینگ‌های عمومی را به نحوی مدیریت نمود که پرداخت وجه، و یا ورود و خروج خودروها تسهیل و یا حتی به صورت خودکار انجام شود.
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.